اعزام کارشناس

دستگاه کنترل تردد پرسنل

خدمات دستگاه کنترل تردد پرسنل

رشد روز افزون کسب و کارها موجب این گردیده است که اغلب کارفرمایان تعداد پرسنل خود را افزایش دهند از این رو با مشکلاتی از قبیل کنترل سخت ورود و خروج پرسنل ، عدم توانایی در محاسبه زمان حضور و اضافه کار پرسنل مواجه گردیده اند که با استفاده از نرم افزار های اتوماسیون اداری این امکان برای آنان فراهم می گردد تا با دقت بسیار بالایی ورود و خروج پرسنل، خودروها و حتی رزرواسیون غذای پرسنل نیز کنترل نمایند .

  • حضور و غیاب پرسنل
  • دسترسی کنترل شده پرسنل به تمامی بخش ها
  • عدم تردد پرسنل در ساعات غیر مجاز
  • کنترل تمامی تردد ها پرسنل، مهمان، خودرو ها