اعزام کارشناس

کلاینت (Client)

خدمات کلاینت (Client)

کامپیوترهای کاربران موجود در شبکه را کلاینت گویند این سیستم ها به نوعی عمل می نمایندکه جهت دریافت خدمات به سرور نیازمند می باشند بنحوی که معمولا پایگاه داده ها در یک محل بوده (سرور) و کلاینت ها برای دریافت اطلاعات به آن رجوع می نمایند. با توجه به این موضوع که کاربران استفاده کننده این سیستم ها اغلب مشکلاتی نظیر ویروسی شدن، کندی، خرابی نرم افزار و یا سخت افزار این سیستم ها نیازمند نگهداری هستن تا کسب وکار ها دچار اختلال نگردند.سرویس های قابل  ارائه در این حوزه به شرح ذیل می باشد.