اعزام کارشناس

امنیت شبکه

به مجموعه اقداماتی که به منظور حفاظت از دارایی‌ها و ترافیک شبکه های کامپیوتری در برابر حملات مخرب خارجی و داخلی انجام میپذیرد امنیت شبکه های کامپیوتری گفته میشود. در حقیقت امنیت شبکه فرایند اقدامات پیشگیرانه سخت افزاری و نرم افزاری برای محافظت از منابع شبکه، در برابر دسترسی غیر مجاز افراد ناشناس که قصد سرقت یا تخریب اطلاعات را دارند را شامل میشود. این عمل ها از لایه های خارجی شبکه شروع و تا لایه های داخلی ادامه دارد. هر لایه امنیتی ، دارای سیاستهای کنترلی خاص به منظور مدیریت سطح دسترسی کاربران و ممانعت از نفوذ اشخاص غیر مجاز به اطلاعات شبکه میباشد.

برخی از اساسی ترین مباحث و راهکارهای کنترل امنیت شبکه در انواع مقیاس ها

خدمات امنیت شبکه (Network Security)
 • Access control (کنترل دسترسی)
 • Antivirus and antimalware software (نرم افزارهای مقابله با ویروس و بدافزار)
 • Application security (امنیت نرم افزار)
 • Behavioral analytics (تحلیل عملکرد و تعیین معیارها)
 • Data loss prevention (جلوگیری از دست رفتن اطلاعات)
 • Email security (امنیت ایمیل)
 • Firewalls (دیوار آتش (نرم افزاری و سخت افزاری))
 • Mobile device security (امنیت دستگاه تلفن همراه)
 • Network segmentation (تقسیم بندی شبکه)
 • Security information and event management (اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد)
 • VPN مخفف Virtual private network (شبکه خصوصی مجازی)
 • Web security (امنیت وب)
 • Wireless security (امنیت شبکه بی سیم)
ایمن‌سازی سازمان‏ها و سامانه‏‌های اطلاعاتی

مشاوره امنیت شبکه

با رشد سریع حملات سایبری همزمان با رشد تکنولوژی، ایمن‌سازی سازمان‏ها و سامانه‏‌های اطلاعاتی به کار رفته در آنها یکی از مسائل مهم و اساسی میباشد. و هرگونه کوتاهی در این امر، نتایجی مانند دسترسی به اطلاعات سازمان و مشتریان و حذف یا تغییر اطلاعات توسط افراد غیر مجاز و انجام اقدامات خرابکارانه را در پی خواهد داشت. لذا ضروری میباشد تمهیدات امنیتی مناسب در سطوح مختلف طراحی و پیاده‏ سازی گردد.

خدمات مشاوره عبارتند از :
 • طراحی معماری امنیتی سامانه ‏ها
 • طرح جامع امنیت سازمان
 • مشاوره و خدمات فنی جهت دریافت گواهینامه های امنیت
 • عیب‌یابی و تحلیل برای رسیدن به شرایط مطلوب ازدیدگاه امنیت
 • نظارت بر خدمات امنیتی ارائه شده توسط پیمانکاران مختلف
 • ارائه راهکارهای جامع و ترکیبی از محصولات امنیتی