اعزام کارشناس

برق اضطراری (UPS)

خدمات برق اضطراری (UPS)

اختلال یا قطعی های ناگهانی در شبکه برق معضلی همه گیر میباشد. که امروزه اغلب کسب و کارها را متحمل هزینه های بالایی نموده است. زیرا اکثر سازمان ها از دستگاه های الکترونیک بهرمند میباشند. و این معضل باعث از کار افتادن سیستم ها میشود. به همین علت استفاده از برق اضطراری یا UPS امری ضروری است که وظیفه تامین برق اضطراری تا زمان برقراری برق جایگزین را برعهده دارد. و جهت استفاده اصولی از آن نیازمند مشاوره و کسب اطلاعات از کارشناسان این حوزه میباشد.