اعزام کارشناس

مدیریت پهنای باند ( Bandwidth Management )

خدمات مدیریت پهنای باند (Bandwidth Management)

فرایند کنترل و اندازه گیری پهنای باند میباشد. و به حجمی از اطلاعات اشاره میکند که در هر واحد ثانیه بار (شبکه یا وب سایت) ، به چه صورت میباشد. در صورت بروز خطا یا حمله به شبکه یا وبسایت از آن با خبر شویم. از دیگر خدمات این سرویس رصد و محدودیت یکایک کاربران بوده تا از بالا رفتن احتمالی بار شبکه یا وبسایت جلوگیری شود تا دیگر سرویس های شبکه مختل نگردد و از کارایی شبکه کاسته نشود.Management