اعزام کارشناس

پشتیبان گیری دوره ای از اطلاعات شبکه و سرورها

خدمات پشتیبان گیری دوره ای از اطلاعات شبکه و سرورها

پیشرفت تکنولوژی یکی از ابزارهای مهم گسترش در کسب و کارها است. تکنولوژی همانند یک تیغ دو لبه می باشد با استفاده صحیح از آن سریع تر گسترش می یابیم اما اگر این استفاده اصولی نباشد با کوچکترین اشتباهی از طرف کاربران و یا هرنوع اختلال در شبکه برق ممکن است اطلاعات مهمی از بین برود. از این رو Backup از اطلاعات امری حیاتی برای کسب و کار می باشد . Backup یا پشتیبان گیری می تواند شامل اطلاعات و یا هر نوع تنظیمات خاصی باشد .