اعزام کارشناس

شبکه دامین (Domain)

خدمات شبکه دامین (Domain Network)

امروزه در اغلب سازمان ها در شبکه از مدیریت Domain استفاده مینمایند. در شبکه هایی که تعداد کاربران و کامپیوترها زیاد است و همچنین نیازمندی های متفاوتی در بین کاربران برای استفاده از منابع و سرویس های شبکه وجود دارد یک کامپیوتر بعنوان Server و دیگر سیستم ها به عنوان Client در نظر گرفته میشوند که در این نوع شبکه مدیریت به صورت متمرکز و از یکجا صورت میپذیرد. Domain Network

تمامی اطلاعات کاربران، کامپیوترها و منابع شبکه را میتوان در داخل Server نگهداری و مدیریت نمود. ورود هر کلاینت به شبکه دامین نیاز به تایید از سوی سرور دارد که این کامپیوتر وظیفه احراز هویت و تامین کننده امنیت شبکه دامین میباشد. Authentication در این مدل از شبکه ها بسیار بالا می باشد به این صورت که هیچ کاربری پسورد کاربران دیگر را نخواهد داشت. Domain Network