اعزام کارشناس

طراحی اتاق ماینر (Miner Room)

خدمات طراحی اتاق ماینر

بدست آوردن هر نوع محصولی نیازمند مراقبت های خاص خود است استخراج یا برداشت Bitcoin نیز از این موضوع مستثنا نمیباشد.

ماینر ها به دلیل محاسبات سنگینی که انجام میدهند گرمای بالایی تولید میکنند. و این بالا رفتن دما و عدم خنک شدن عملا ماینینگ (mining) را مختل مینماید. بنابراین لازم است تا در طراحی اتاق ماینر چیدمان به نحوی صورت پذیرد. که هوای گرم به خروجی و هوای سرد به سوی دستگاه ها منتقل گردد. تا تهویه مناسب برای بالا بردن راندمان ماینرها صورت گیرد.