اعزام کارشناس

پایگاه داده (Database)

خدمات پایگاه داده (database)

مجموعه ای از اطلاعات دسته بندی شده میباشد که بصورت متمرکز در یکجا نگهداری و مدیریت میشوند. این عمل دسترسی سریعتر به اطلاعات همراه با بروز رسانی های یکپارچه را برای ما فراهم می آورد. به عبارت دیگر Database در یک سازمان یا شرکت به منظور ذخیره سازی، استخراج و مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. بانک اطلاعاتی یکی از مهم ترین و با ارزش ترین منابع سازمان به شمار میرود و توانایی سازماندهی ، پردازش و مدیریت اطلاعات را به شکل ساختار یافته و کنترل شده را فراهم مینماید.

مزایای پایگاه داده

  • پردازش اطلاعات و ذخیره سازی
  • امکان مدیریت دسترسی به کاربران
  • بروزرسانی آسان
  • ارائه گزارشات دلخواه
  • افزایش امنیت داده ها