اعزام کارشناس

برق (electricity)

برق

جریان الکتریسیته سنگ بنای تکنولوژی محسوب میگردد. و تمامی انسان ها و یا صنایع  بنوعی با آن درگیر هستند. و حساسیت پایداری آن بر همگان مشخص است. ولیکن این جریان درصورت عدم توجه و رسیدگی ممکن است زندگی ما را به مخاطراتی روبرو سازد که کسب و کار ها و کارخانجات از این قضیه مستثنا نمیباشند. چرا که در صورت بروز مشکلاتی از این قبیل در آنها ممکن است خطراتی مالی و یا جانی جبران نا پذیری به اینگونه مشاغل وارد سازد.

کارشناسان این مجموعه بر این باورند که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. چرا که با بررسی و چکاب های دوره ای از مدار برق سازمان ها موجب این میگردد. تا از سوی راندمان کاری شرکت دچار اختلال نگردد. و سوی دیگر  احتمال بروز اینگونه اتفاقات را نیز به صفر برسانیم. خدمات قابل ارائه این مجموعه به شرح ذیل می باشد.

برق صنعتی : شامل طراحی تابلوهای فرمان و قدرت ، مونتاژ و نصب ، راه اندازی ، نوسازی ، عیب یابی، تعمیر و نگهداری تابلوهای برق ماشین آلات صنعتی

برق ساختمان: شامل برق کشی ساختمان – عیب یابی و رفع عیب سیستم برق ساختمان