اعزام کارشناس

SAN & NAS

Storage Area Network ( SAN ) یک Device است که به بقیه قسمتهای شبکه متصل میشود و امکان ذخیره سازی مشترک اطلاعات را بین تمامی سیستم ها و سرویسهای شبکه ممکن میسازد. این سیستم مجموعه ای از دیسکهای ذخیره سازی اطلاعات است که توسط شبکه اطلاعات را به صورت بلوکی ( Block-Level Access ) در اختیار کاربران قرار میدهد. و در فرآیند Backup گیری و پیاده سازی Disaster Recovery میتوانند بسیار کارآمد باشند چرا که در یک SAN میتوان اطلاعات را از هارد دیسک ها به یکدیگر منتقل کرد و هیچگونه ارتباطی با سرور اصلی برقرار نکرد و این عدم وابستگی، قابلیت Backup را بسیار قابل توجه مینماید. SAN & NAS

Network Attached Storage  ( NAS ) به معنای دستگاه ذخیره سازی متصل شده به شبکه میباشد. NAS تعدادی دیسک ذخیره سازی اطلاعات  پیوست شده به شبکه است که همانند یک Shared Folder  عمل مینماید. NAS

 

خدمات SAN & NAS

مزایای استفاده از SAN STORAGE

  • یک سیستم با سرعت بالا از دستگاه های ذخیره سازی می باشد.
  • دستگاه های ذخیره سازی را به شبکه متصل می کند.
  • در تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی مفید است.
  • انعطاف پذیری، قابلیت دسترسی و عملکرد را افزایش می دهد.
  • افزایش امنیت اطلاعات شبکه با اثربخشی بالا را فراهم می نماید.