اعزام کارشناس

برق صنعتی

خدمات برق صنعتی

برق سنگ بنای تکنولوژی محسوب می گردد. و تمامی انسان ها و یا صنایع  بنوعی با آن درگیر هستند. و حساسیت پایداری آن بر همگان مشخص است. ولیکن این جریان درصورت عدم توجه و رسیدگی ممکن است. زندگی ما را به مخاطراتی روبرو سازد. که کسب و کار ها و کارخانجات از این قضیه مستثنا نمی باشند. چرا که در صورت بروز مشکلاتی از این قبیل در آنها ممکن است. خطراتی مالی و یا جانی جبران نا پذیری به اینگونه مشاغل وارد سازد. کارشناسان این مجموعه بر این باورند که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است چرا که با بررسی و چکاپ های دوره ای از مدار برق سازمان ها موجب این میگردد. تا از سوی راندمان کاری شرکت دچار اختلال نگردد. و از سوی دیگر  احتمال بروز اینگونه اتفاقات را نیز به صفر برسانیم.

برق صنعتی : شامل طراحی تابلوهای فرمان و قدرت ، مونتاژ و نصب ، راه اندازی ، نوسازی ، عیب یابی، تعمیر و نگهداری تابلوهای برق ماشین آلات صنعتی