اعزام کارشناس

پسیو (Passive)

خدمات پسیو (Passive)

امروزه اکثر شرکت ها و سازمان های بزرگ و یا حتی کوچک از شبکه های کامپیوتری در سازمان خود بهرمند هستند اما اغلب دچار اختلالاتی نظیر قطعی ویا کندی شبکه هستند چرا که علم پسیو در شبکه امری حیاتی و تخصصی می باشد نظم و داشتن زیر ساختی مناسب اساس راه اندازی شبکه ای پایدار است و این عمل موجب می شود با انتخاب دستگاه های نظیر سوئیچ، روتر ، فایروال و یا حتی Cable مناسب برای شبکه خود از یک سو مدیریت بهتری بر شبکه و هزینه های سازمان داشته باشیم و از سوی دیگر از شبکه پایدار و با کیفیتی بهرمند شویم . نکاتی که در پسیو حائز اهمیت می باشد به شرح ذیل می باشد: