اعزام کارشناس

راه اندازی سانترال

خدمات ارتباطی سانترال

امروزه استفاده از تلفن برای برقراری ارتباط امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود و اصلی ترین بستر مکالمه سازمانی را تشکیل میدهد. به طوری که کاربران یک مجموعه برای صحبت با یکدیگر از تلفن استفاده مینمایند که این امر هزینه های جاری سازمانی را بالا میبرد. کارشناسان برای مدیریت این هزینه ها استفاده از سانترال را پیشنهاد میدهند که امکان ایجاد ارتباطی پایدار و داخلی برای سازمان ها را محیا مینماید و این مهم موجب کاهش هزینه تماس در سازمان ها میشود. سانترال

مزایا

  • تماس داخلی بین کارمندان
  • نداشتن هزینه برای تماس های داخلی
  • تلفن گویا
  • دسته بندی کارمندان هر بخش با پیش شماره مشترک