اعزام کارشناس

نصب داکت و ترانک

خدمات داکت و ترانک

Duct ها و Trunk ها رکن اصلی نظم در شبکه هستند. تصور نمایید اگر داکت یا ترانک ای در شبکه نباشد تمامی سیم ها بر روی زمین ریخته و آسیب پذیر تر میشوند و  امکان ایجاد دسترسی برای کاربران عملا مقدور نمیباشد. در اینجا نقش حیاتی نظم در شبکه بسیار آشکار خواهد شد و استفاده از Duct و Trunk بسته به نوع شبکه و محل عبور سیم ها متفاوت میباشد.

بعنوان مثال در محل هایی که کاربران هر کدام نیازمند یک نود شبکه هستند از Trunk استفاده میشود زیرا ترانک ساختار مستحکم و بروزی نسبت به داکت دارد و امکان ایجاد ماژول هایی نظیر برق، برق اضطراری، تلفن و شبکه را فراهم می آورد. که این امکان برای Duct وجود ندارد و صرفا جهت انتقال کابل ها از نقطه A به نقطه B طراحی شده اند. و داکت ها و ترانک ها در ابعاد مختلفی وجود دارند. و کارشناسان بسته به محل و تعداد نود ها از آنها استفاده مینمایند .