اعزام کارشناس
برق صنعتی

برق صنعتی

برق سنگ بنای تکنولوژی محسوب می گردد. و تمامی انسان ها و یا صنایع  بنوعی با آن درگیر هستند. و حساسیت پایداری آن بر همگان مشخص است. ولیکن این جریان درصورت عدم توجه و رسیدگی ممکن است. زندگی ما را به مخاطراتی روبرو سازد. که کسب و کار ها و کارخانجات از این قضیه مستثنا نمی...
برق اضطراری (UPS)

برق اضطراری (UPS)

اختلال یا قطعی های ناگهانی در شبکه برق معضلی همه گیر میباشد. که امروزه اغلب کسب و کارها را متحمل هزینه های بالایی نموده است. زیرا اکثر سازمان ها از دستگاه های الکترونیک بهرمند میباشند. و این معضل باعث از کار افتادن سیستم ها میشود. به همین علت استفاده از برق اضطراری یا...