اعزام کارشناس
mail server

mail server

امروزه مکاتبات در سازمان ها بخش اعظم ارتباطات سازمانی را تشکیل می دهند. اما با توجه به هزینه بر بودن و صرف زمان بالا برای اینگونه نامه نگاری ها این نیاز احساس می شود با تکنولوژی همراه شویم تا مدیریت بهتری بر سازمان داشته باشیم. سرویس Mail Server به ما این امکان را می...
شبکه کامپیوتری (Computer Network)

شبکه کامپیوتری (Computer Network)

به مجموعه ای از سیستم هایی که به وسیله توپولوژی های مختلف با یکدیگر در ارتباط میباشند و هرکدام بصورت مجزا پردازش می نمایند که توانایی به اشتراک گذاری اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار را با یکدیگر دارند شبکه کامپیوتری (COMPUTER NETWORK) میگویند. این بستر بعلت پویایی...