اعزام کارشناس
دیوار آتش (Firewall)

دیوار آتش (Firewall)

Firewall مانند یک مانع یا حصار بین یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه های غیرقابل اطمینان است و دسترسی به منابع شبکه ای را کنترل می کند. این بدان معناست که تنها ترافیکی می تواند اجازه ورود و خروج داشته باشد که منطبق بر سیاست های امنیتی Firewall باشد. فایروال ها با کنترل...
آنتی ویروس شبکه (Network Antivirus  )

آنتی ویروس شبکه (Network Antivirus )

امروزه که اینترنت در همه سازمانها نفوذ کرده و همه کاربران به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، میزان نفوذ ویروس‌ها، جاسوس‌افزارها و باج افزارهای مخرب نیز در شبکه‌های کامپیوتری (شبکه سازمانی) به همان نسبت بیشتر شده است. آنتی ویروس های پیشرفته میتوانند کامپیوتر ها را در...
امنیت شبکه

امنیت شبکه

به مجموعه اقداماتی که به منظور حفاظت از دارایی‌ها و ترافیک شبکه های کامپیوتری در برابر حملات مخرب خارجی و داخلی انجام میپذیرد امنیت شبکه های کامپیوتری گفته میشود. در حقیقت امنیت شبکه فرایند اقدامات پیشگیرانه سخت افزاری و نرم افزاری برای محافظت از منابع شبکه، در برابر...