اعزام کارشناس
پایگاه داده (Database)

پایگاه داده (Database)

مجموعه ای از اطلاعات دسته بندی شده میباشد که بصورت متمرکز در یکجا نگهداری و مدیریت میشوند. این عمل دسترسی سریعتر به اطلاعات همراه با بروز رسانی های یکپارچه را برای ما فراهم می آورد. به عبارت دیگر Database در یک سازمان یا شرکت به منظور ذخیره سازی، استخراج و مدیریت...
SAN & NAS

SAN & NAS

Storage Area Network ( SAN ) یک Device است که به بقیه قسمتهای شبکه متصل میشود و امکان ذخیره سازی مشترک اطلاعات را بین تمامی سیستم ها و سرویسهای شبکه ممکن میسازد. این سیستم مجموعه ای از دیسکهای ذخیره سازی اطلاعات است که توسط شبکه اطلاعات را به صورت بلوکی ( Block-Level...