اعزام کارشناس
اینترنت نسل پنجم ۵G

اینترنت نسل پنجم ۵G

هر یک از ما برای بهبود روند زندگی و کسب و کار یا کسب تجربه و استفاده از مهارت دیگران نیاز به برقراری ارتباط با افراد مختلف داریم . در این میان ارتباط گرفتن با اشخاص در نقاط مختلف و دور از موقعیت مکانی ما بدون جا به جایی و رفت و آمد در سریع ترین زمان یکی از نیازهای مهم...